OSA (slaapapneu)

Wat is het?

OSAS staat voor obstructief slaap apneu syndroom. Bij deze aandoening hebben mensen regelmatig ademstops tijdens het slapen. Deze ademstops, (ook wel apneus genoemd), kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen. De tong en zachte delen in de keel blokkeren dan de ademhaling. Vaak gaat dit gepaard met snurken.

Waar heb je last van?

De ademstops kunnen ervoor zorgen dat u overdag moe, slaperig of minder geconcentreerd bent door een verstoorde slaap. Ook kan er gewichtstoename optreden. Daarnaast heeft u een hoger risico op andere aandoeningen zoals hart-en vaatziekten.

Vaak gaat het gepaard met luid snurken, wakker schrikken, een droge mond en keel bij het ontwaken.

De slaperigheid overdag kan (tijdelijke) gevolgen hebben voor uw rijbevoegdheid.

 

Wat is de oorzaak?

Bij OSA is er sprake van een toegenomen verslapping achter in de keel, wat leidt tot herhaaldelijk afsluiten (collaps) van de bovenste luchtweg en hierdoor een te laag zuurstofgehalte in het bloed. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de slaap, patiënten slapen wel, maar minder diep. Dat is de reden dat ze niet uitgerust wakker worden.

Overgewicht is de belangrijkste en meest voorkomende oorzaak, een andere oorzaak is de consumptie van alcohol. Alcohol zorgt voor verslapping van de spieren van de luchtweg, waardoor de tong naar achteren zakt en voor een vernauwing van de luchtweg zorgt. Daarnaast kunnen afwijkingen in de neus-keelholte zorgen voor een nauwere luchtweg. Deze oorzaken noemen we ook wel de anatomische oorzaken. Deze worden gedefinieerd als de graad van collapsneiging van de ‘passieve’ bovenste luchtweg.

Niet-anatomische factoren zijn: instabiel ademen, slaapverstoring, mate van samentrekken van de spieren die de keel open houden.

 

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon en de bevindingen bij het slaaponderzoek.

OSA kan worden aangetoond met een slaaponderzoek; polygrafie (PG) of polysomnografie (PSG). De neuroloog zal bepalen welk onderzoek nodig is. Dit onderzoek vindt in de thuissituatie plaats.

Met dit onderzoek is het o.a. mogelijk het aantal ademstops en momenten van oppervlakkige ademhaling te tellen. Het totale aantal gestoorde ademhalingsevents in verhouding tot het totaalaantal uren slaap levert de apneu-hypopneu-index (AHI) op.

Er kunnen 4 specialismen betrokken zijn bij het stellen van de diagnose OSA en/of de behandeling ervan: de neuroloog (bij slaapstoornissen), de KNO-arts bij belemmering van de luchtweg in het neus- of keelgebied, de longarts bij apneu’s en de kaakchirurg die samen met de KNO-arts een oplossing voor afwijkingen aan de bovenste luchtweg zoekt.

 

Polysomnografie

 

Wat kun je eraan doen?

De behandeling van OSA hangt af van de oorzaak en ernst. Algemene maatregelen die u zelf kunt nemen zijn: afvallen bij overgewicht, geen alcohol meer drinken, stoppen met roken, geen slaapmedicatie innemen. Daarnaast zal u na het stellen van de diagnose samen met uw arts de behandeling kiezen die bij u past. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden: CPAP (nachtelijk beademingsapparaat), MRA (slaapbeugel), positietherapie, of een operatie door de KNO-arts of kaakchirurg.

CPAP masker

 

In het Alrijne Ziekenhuis werken we samen met de longarts en KNO-arts in een multidisciplinair team waardoor we een optimale behandeling van de slaapapneu kunnen bieden. Tevens hebben we vanuit de neurologie aandacht voor andere slaapproblemen.

 

Meer informatie over OSA is te vinden op:

Thuisarts en op de website van de apneuvereniging

 

De Consultkaart kan een nuttig hulpmiddel zijn wanneer er een behandelkeuze gemaakt dient te worden.

 

 

Zie ook Thuisarts.nl met informatie over Slaapapneu