GON staat voor Greater Occipital Nerve, oftewel de achterhoofdszenuw. De GON injectie (GON blokkade) met methylprednisolon is een relatief nieuwe behandelmethode voor clusterhoofdpijn en wordt gegeven bij de achterhoofdszenuw. Het heeft mildere bijwerkingen dan medicijnen die ook bij clusterhoofdpijn kunnen worden gegeven zoals verapamil en verwacht wordt dat het effect sneller zichtbaar is dan medicijnen.

 

De effecten van een GON blok zijn per persoon verschillend en kunnen variëren van verdwijnen van de aanvallen binnen enkele dagen tot vermindering van intensiteit of vermindering van aantal aanvallen, als niet alle aanvallen volledig verdwijnen. Sommige mensen rapporteren geen verbetering. Het effect kan kort (enkele dagen of weken) aanhouden of ervoor zorgen dat het cluster helemaal verdwijnt. De blokkade kan herhaald worden als nodig, maar we zullen de injectie niet herhalen binnen 3 maanden na een vorige injectie.  

Af en toe wordt een GON blokkade voor andere klachten dan clusterhoofdpijn gegeven.

 

De bijwerkingen van de GON injectie kunnen een beurs gevoel op de plek waar de injectie is gegeven en een stijve nek zijn. Ook kan het een beetje gaan bloeden, maar dat stopt snel. Er kan dan een paar dagen een blauwe plek bij het achterhoofd ontstaan. Zelden zijn er  bijwerkingen van de methylprednison, zoals stemmingswisselingen en opvliegers of hogere suikerwaarden (glucoses) bij patienten met suikerziekte en nog minder vaak ontstaat er een ontsteking op de plek van de prik. Al deze bijwerkingen verdwijnen na enkele dagen. De meeste (bijna alle) mensen merken al na een uur niets meer van de injectie.

 

De GON injectie wordt gegeven door dr. Eysink Smeets of dr. Molenaar op de poliklinieken van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden, Alphen aan de Rijn of Leiderdorp. Tijdens de afspraak duurt de voorbereiding enkele minuten en de injectie zelf is binnen een paar seconden voltooid. U kunt na een paar minuten naar huis en verder alles doen die dag. Als u in het verleden bij prikken in het ziekenhuis (bijna) flauw bent gevallen, is het verstandig dat iemand met U meegaat naar de polikliniek. Gebruik thuis bij pijn zo nodig uw eigen pijnstillers of neem paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg. 

Na een GON injectie zou U nog steeds ook sumatriptan injecties of zuurstof kunnen gebruiken als de aanvallen toch terugkomen. 

 

Uw eigen neuroloog zal na de GON blokkade het effect en vervolg van de behandeling verder bespreken.