Als de huisarts een vermoeden heeft op de ziekte van Parkinson, kan hij/zij u verwijzen naar de polikliniek Neurologie. Alle neurologen binnen onze vakgroep behandelen mensen met de ziekte van Parkinson. Alle neurologen van het Alrijne Ziekenhuis behandelen Parkinson. Onze neurologen die zijn gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson zijn dr. A.A. van der Plas drs. T.J. Lagrand en dr. P.M. Doorlag. Ook zijn er 3 Parkinson consulenten werkzaam namelijk Jolanda van Gorkum en Joke Verdoes en Hanneke van ’t Klooster. De algemene en gespecialiseerde neurologen en verpleegkundigen houden spreekuur op locaties Alrijne Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn.

 

De ziekte van Parkinson en parkinsonismen zijn complexe neurologische ziekten die niet alleen klachten kunnen geven van bewegen, maar ook kunnen er problemen ontstaan op andere vlakken zoals slaapstoornissen, verstoringen van het autonome zenuwstelsel (duizeligheid bij opstaan, incontinentie), neuro-psychologische symptomen (stemming, dementie, hallucinaties), verstoringen van maag-darmkanaal (obstipatie, speekselvloed), zintuiglijke symptomen (verlies van reuk, pijn). Elke patiënt heeft zijn of haar eigen combinatie van klachten. De gespecialiseerde neurologen werken met andere medische specialisten in het Alrijne ziekenhuis en daarbuiten samen om deze problemen multidisciplinair te behandelen. Daarnaast is er regelmatig overleg met andere in Parkinson-gespecialiseerde neurologen in de regio.

 

 

Er is een unieke samenwerking opgezet met verpleeghuis Van Wijckersloot (Marente) waar patiënten met de ziekte van Parkinson tijdelijk kunnen worden opgenomen voor diagnostiek, aanpassen van medicatie, proefbehandeling Duodopa en ter ontlasting van de thuissituatie. De gespecialiseerde Parkinson neurologen hebben geregeld overleg met de specialist ouderengeneeskunde van dit verpleeghuis.

 

Hieronder vindt U informatie over de ziektes en de behandelingen en begeleiding.

Van Wijckersloot