PTED

In Alrijne Ziekenhuis is in 2017 de eerste patiënt geopereerd met de nieuwere PTED techniek (Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie) voor patiënten met een rughernia. Alrijne is één van de zes deelnemende ziekenhuizen aan de zogenaamde PTED-studie. In deze studie onderzoeken de Vrije Universiteit, het Erasmus MC, het LUMC en het Rijnstate ziekenhuis of PTED tenminste even effectief en kosteneffectief is als de standaardbehandeling.

 

Drs. Pieter Schutte, neurochirurg Alrijne Ziekenhuis, zegt over PTED: ”PTED is een zogenaamde minimaal invasieve techniek onder plaatselijke verdoving. De meerwaarde voor de patiënt is  een mogelijk sneller herstel op alle fronten.”

 

Over PTED

Herniaoperaties worden jaarlijks bij ongeveer 11.000 patiënten uitgevoerd in Nederland. Deze patiënten worden meestal geopereerd volgens de open microdiscectomie techniek. Deze techniek is de 'gouden standaard' om een hernia operatie uit te voeren, waarbij de chirurg rechtstreeks, al dan niet met vergroting, zicht heeft op de hernia (open). Deze operatie vindt vaak plaats onder algehele narcose of met behulp van een ruggenprik. Naast deze 'gouden standaard' is er een nieuwere techniek, de PTED. Bij deze techniek maakt de chirurg een klein sneetje aan zijkant van de rug om vervolgens met behulp van instrumentarium en een kleine camera de hernia te verwijderen. Deze operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De patiënt kan bij de PTED techniek enkele uren na de operatie naar huis. De PTED is op dit moment niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen omdat er onduidelijkheid is over de effectiviteit.

Overige informatie over PTED: