Guillain-Barré syndroom

Wat is het
Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een ziekte van de zenuwen. Vaak zijn zowel de zenuwen die de spieren aansturen als de gevoelszenuwen aangedaan. Hierdoor kunnen krachtsverlies en gevoelsstoornissen ontstaan. De aandoening is zeldzaam: jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 200-300 mensen deze ziekte.   Zowel kinderen als volwassenen kunnen ziek worden.

 

Waar heb je last van?
Patiënten met GBS hebben last van toenemend krachtsverlies in de benen en de armen.  Dit krachtsverlies kan in de loop van enkele dagen toenemen. Verder kunnen er klachten zijn van gevoelsstoornissen, rug- en spierpijn. 
Bij een deel van de patiënten raken de ademhalingsspieren  verzwakt en is tijdelijke kunstmatige beademing noodzakelijk. Soms raken patiënten zelfs tijdelijk volledig verlamd.
Meestal wordt binnen twee weken het dieptepunt bereikt.  Daarna treedt herstel op. Een deel van de patiënten  herstelt snel en volledig. Bij anderen verloopt het herstel minder goed en kan het maanden tot jaren duren. Restverschijnselen zoals moeheid komen veel voor.

 

Wat is de oorzaak?
Veel patiënten met GBS hebben in de weken voorafgaande aan de ziekte een infectie zoals een keelontsteking of diarree gehad. Het afweersysteem heeft bij deze patiënten niet alleen afweerstoffen gemaakt tegen het ziekmakende virus of bacterie, maar per ongeluk ook tegen de eigen zenuwen.  De isolatielaag rond de zenuwen  (myeline) of de zenuwvezels zelf worden beschadigd door de afweerstoffen.

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De ziektegeschiedenis van de patiënt en de bevindingen bij neurologisch onderzoek (zoals spierzwakte en verlaagde reflexen) zijn belangrijk bij het stellen van de diagnose. Vaak wordt het functioneren van de zenuwen onderzocht met een elektromyografisch onderzoek (EMG, zie de folder).  Verder kan een ruggenprik (lumbaalpunctie, zie folder) worden verricht om vast te stellen of er typische afwijkingen zijn, zoals een verhoogd eiwitgehalte  in het hersenvocht.

 

Wat kun je eraan doen?
Patiënten met milde klachten worden vaak alleen geobserveerd. Patiënten met veel zwakte worden meestal behandeld met immuunglobulinen (menselijke afweerstoffen).  Bij ernstige klachten zoals  ademhalingsstoornissen is opname op de afdeling intensive care nodig. Patiënten met GBS hebben vaak veel pijn. Goede pijnstilling met bijvoorbeeld morfine is dan noodzakelijk.

 

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Neurologie)