Cervicale stenose (vernauwing in de nek)

De wervelkolom, die het ruggenmerg beschermd

De wervelkolom en het ruggenmerg

 

De wervelkolom bestaat uit 24 wervels, keurig op elkaar gestapeld. Hierdoor ontstaat een holle buis tussen de wervellichamen en de wervelboog, het wervelkanaal genoemd. Door dit kanaal loopt het ruggenmerg, eigenlijk is het ruggenmerg een voorzetting van de hersenen. Uit het ruggenmerg komen zenuwen die naar de armen en benen lopen.

 

 

Overzicht van het (centrale) zenuwstelsel

(hersenen en ruggenmerg)

Stenose/ vernauwing

Een stenose, ook wel kanaalstenose genoemd, is een vernauwing van het wervelkanaal waardoor de zenuwen worden bekneld. Een stenose komt meestal voor in de rug, dit heet een lumbale stenose. Hier leest u meer over een stenose in de nek ofwel een cervicale stenose. Een stenose of kanaalvernauwing in de nek ontstaat meestal tussen de vierde en zevende nekwervel.

 

Oorzaak van een stenose in de nek

Als we ouder worden slijt onze halswervelkolom. Bij de een gaat dit sneller dan bij de ander. Door de slijtage groeit er bot aan, verdikken de nekwervels en ontstaan er uitstulpingen of ophopingen waardoor het halswervelkanaal vernauwt. Het halswervelkanaal wordt dan te nauw voor de zenuwen die erdoor heen lopen. Als het halswervelkanaal zelf vernauwt noemen we dit een spinale kanaalstenose. Als de opening (het foramen) vernauwt en de zenuwwortels die vanuit het halswervelkanaal naar buiten lopen beknelt, dan spreken we van een foraminale stenose.

Een stenose in de nek komt vaak vooral voor bij oudere mensen die van nature al een nauw wervelkanaal hebben. Als uw nek langdurig op dezelfde manier is belast kan dit invloed hebben op het ontstaan van een stenose. Maar ook osteoporose, een hernia of een tumor kunnen een stenose in de nek veroorzaken.

 

Verschijnselen van een stenose in de nek

Bij verdrukking van het ruggenmerg treden de volgende klachten op:

  • krachtsvermindering in de benen en/of armen of minder vaardigheid van de handen
  • verminderd gevoel in de benen en/of armen en/of handen
  • stuurloosheid, spasmen of kramp in uw arm- of beenspieren
  • verlies van controle over de bewegingen van de benen en moeilijker lopen
  • incontinentie voor urine

Niet al deze klachten hoeven op te treden. De ernst van de klachten kan van mild tot zeer ernstig zijn. Sommige mensen hebben een (lichte of matige) vernauwing in de nek zonder klachten.

Pijn is geen belangrijk symptoom van een stenose in de nek. Een cervicale stenose geeft vooral klachten in de armen en/of benen. 

Onderzoek

Een vernauwing in de nek kan worden gezien op een MRI scan.

MRI met een cervicale stenose

Behandeling

Toename van de neurologische uitvalsverschijnselen kan feitelijk alleen gestopt worden door een operatie. Slijtage van de wervelkolom is op zich geen reden om een operatie te doen. Niet alle klachten zijn altijd een reden om te opereren. Er moet wel uitzicht zijn op verbetering of het moet nodig zijn om verdere achteruitgang te voorkomen. Druk op het ruggenmerg met progressieve klachten is een goede reden om te opereren.  Tijdens de operatie creëert de chirurg meer ruimte voor het ruggenmerg en de uiteindes van de zenuwwortels. Dat heet een decompressie. Een dergelijke ingreep kan soms zowel van voren (na de hals) als van achteren (via de nek) uitgevoerd worden. 

 

Uit de resultaten is gebleken dat men zich tevreden mag stellen met het stoppen van de verergering van het ziektebeeld. Na de operatie pleegt een meerderheid van de patiënten te verbeteren, terwijl na de operatie bij de overigen geen verandering is opgetreden of zelfs het ziektebeeld blijft verslechteren. In de gevallen die niet verbeterd zijn is mogelijk de verstoring van de bloedvoorziening van het ruggenmerg de factor, waar de operatie geen vat op heeft gehad. De opgetreden verbetering varieert van een iets beter gevoel bij de ene mens (zeer beperkte verbetering) tot beter lopen of betere handmotoriek bij de andere patient (duidelijke verbetering). Van tevoren kan niet worden voorspeld hoe goed de patient zal verbeteren na een decompressie.

 

Lees hier meer over de operatie