De website neurologen alrijne

 

De website wordt regelmatig ge-update en is volledig in eigen beheer ontwikkeld door de vakgroep Neurologie

We streven naar  een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Vakgroep Neurologen Alrijne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. 

 

Website ontwerp : ©2019-2021 RPG Molenaar.